เผยแพร่เมื่อ 23-08-2019 ผู้เข้าชม 0

Tags : >> โครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาน2560 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนําเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ - “เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย” ครั้งที่ 9 แจ้งบัณฑิตที่เช่าตัดชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสูท และชุดปกติขาว กับทางมหาวิทยาลัยฯ >> ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการการบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 >> ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาค เงินสิ่งของ และปัจจัยต่าง ๆ