เผยแพร่เมื่อ 08-07-2020 ผู้เข้าชม 0

Tags : >> ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ยกเว้นโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม รับฟังการบรรยายพิเศษ เชิญชวน นักศึกษาทุกสาขาวิชา เข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษภายใน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2562 วิจัยตีพิมพ์ ขอเชิญประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 หัวข้อ >> ลงทะเบียนบัณฑิต เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร