ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อสบทบทุนในการบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัด วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ทอด ณ วัดวังยาง หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 19-11-2018 ผู้เข้าชม 69

Tags : นายจิรพงษ์ เทียนแขก >>ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีน >> กำหนดการ รายงานตัวนักศึกษาภาคปกติประเภทโควต้าเรียนดีและความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา >> ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาค เงินสิ่งของ และปัจจัยต่าง ๆ นางสุมาพร จั่นศรี