เผยแพร่เมื่อ 08-07-2020 ผู้เข้าชม 0

Tags : การกำกับ ติดตามการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร >> ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 2017 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการวางแผนงานวิจัยและชุดโครงการวิจัย : การเขียนโครงการวิจัยแบบบูรณาการเพื่อขอทุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันเพิกถอนรายวิชาวันสุดท้าย