Tags : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 23 อัตรา นางสาวรุ่งทิวา เหมือนอ่อง >> ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ยกเว้นโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม รับฟังการบรรยายพิเศษ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าปักชาวเขา การสร้างลวดลาย ออกแบบผ้าปักด้วยงานศิลปะ >>กำหนดการสอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 ครั้งที่ 2