ประชุมเชิงปฏิบัติการ การวางระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 26 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 26-09-2018 ผู้เข้าชม 29

Tags : ประกาศเกียรติคุณ บุคคลดีเด่น ในวิชาวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี 2560 >> กำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 เปิดสมัครสอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 4 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา โครงการค่ายจิตอาสาปันรักให้น้องบนดอย