โครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม "หล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา" เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ วัดวังยาง ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 28-07-2018 ผู้เข้าชม 78

Tags : แผนการบริการทางวิชาการ >> ขอเรียนเชิญร่วมประชุมวิชาการ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง วิถีไทยกับการใช้เวลาว่าง >> ขอเชิญส่งบทความและขอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการเครือข่ายด้านการจัดการชุมนุนเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืนระดับชาติ ครั้งที่ 2 >> เปิดสมัครสอบตำรวจ 2560 แล้ว!!! เปิดสอบนายสิบตำรวจ นายร้อยตำรวจ 790 อัตรา พิธีไหว้ครู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 (นักศึกษามุทิตาจิต ผู้สร้างศิษย์ ให้คิดเป็น)