โครงการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย กิจกรรม “1 โปรแกรม 1 บทความวิชาการ : ไม่ต้องทำวิจัยก็สามารถเขียนบทความวิชาการได้” วันที่ 4 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30-20.00 น. ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 04-09-2017 ผู้เข้าชม 205

Tags : >>ประกาศรับสมัครเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 >>การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 >> ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาค เงินสิ่งของ และปัจจัยต่าง ๆ >>การจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 >>ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีน