โครงการ สืบสานประเพณี ทำความดี เข้าพรรษา "ปลูกดาวเรืองด้วยใจ ถวายพ่อ "เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณด้านหลังอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 11-08-2017 ผู้เข้าชม 77

Tags : >> โครงการ สืบสานประเพณี ทำความดี เข้าพรรษา >> กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2560 "เข้าพรรษา..สร้างบุญ" >>การจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 >> ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการนานานชาติ ครั้งที่ 13 >> เปิดรับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิเกื้อกูลเพื่อการศึกษาไทย (THE SET FOUNDATION)