โครงการ สืบสานประเพณี ทำความดี เข้าพรรษา "ปลูกดาวเรืองด้วยใจ ถวายพ่อ "เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณด้านหลังอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 11-08-2017 ผู้เข้าชม 33

Tags : >> โครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาน2560 บริการนักศึกษา นางสาวชลอ ขำมา >> ขอเชิญส่งบทความวิจัยทางวัฒนธรรมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เผยแพร่ในการประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ >> ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560