โครงการ สืบสานประเพณี ทำความดี เข้าพรรษา "ปลูกดาวเรืองด้วยใจ ถวายพ่อ "เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณด้านหลังอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 11-08-2017 ผู้เข้าชม 62

Tags : >> แจ้งนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 และ ปีที่ 2 เข้าร่วมการซ้อมแปรอักษร >> ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง เทนนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่นที่ 2 >> ขอเชิญ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่ 999 รูป >> ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. ครั้งที่ 11 >> ขอเชิญบุคลากรส่งบทความ (Call for papers)