โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 25-07-2018 ผู้เข้าชม 163


คณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมนานาชาติ-ประเทศอินเดีย เนื่องในงานนิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 13 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 21-01-2017 ผู้เข้าชม 488


กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมนานาชาติ-สาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องในงานนิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 13 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 21-01-2017 ผู้เข้าชม 525


กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมนานาชาติ-ไทย เนื่องในงานนิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 13 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 21-01-2017 ผู้เข้าชม 432


วีดิทัศน์แนะนำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 18-12-2016 ผู้เข้าชม 357


ร้องเพลงประสานเสียง โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา งานเกษียณปีการศึกษา 2559

เผยแพร่เมื่อ 10-12-2016 ผู้เข้าชม 350


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รวมใจแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อชาวราชภัฎ

เผยแพร่เมื่อ 09-11-2016 ผู้เข้าชม 166


ช่อง7 ออกข่าว-คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รวมใจแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อชาวราชภัฎ

เผยแพร่เมื่อ 09-11-2016 ผู้เข้าชม 260