แจ้ง...ปิดระบบกรอกผลการเรียนออนไลน์ ภาค กศ.ปบ. ปีการศึกษา 3/2562

เผยแพร่เมื่อ 06-08-2020 ผู้เข้าชม 131


วีดิทัศน์แนะนำการสอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์

เผยแพร่เมื่อ 24-08-2019 ผู้เข้าชม 37


วีดิทัศน์กฎระเบียบการแต่งกายของนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 23-08-2019 ผู้เข้าชม 41


วีดิทัศน์แนะนำการเรียนและการสอบในรายวิชาภาษาอังกฤษ

เผยแพร่เมื่อ 26-07-2019 ผู้เข้าชม 44


วีดิทัศน์แนะนำประกันอุบัติเหตุนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 25-07-2019 ผู้เข้าชม 36


วีดิทัศน์งานบริการ หรือ ห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 24-07-2019 ผู้เข้าชม 14


วีดิทัศน์แนะนำงานสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 22-07-2019 ผู้เข้าชม 19


โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 25-07-2018 ผู้เข้าชม 184


คณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมนานาชาติ-ประเทศอินเดีย เนื่องในงานนิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 13 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 21-01-2017 ผู้เข้าชม 523


กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมนานาชาติ-สาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องในงานนิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 13 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 21-01-2017 ผู้เข้าชม 555