กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมนานาชาติ-สาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องในงานนิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 13 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 21-01-2017 ผู้เข้าชม 458