คณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมนานาชาติ-ประเทศอินเดีย เนื่องในงานนิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 13 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 21-01-2017 ผู้เข้าชม 429