โครงการ (Work Integrated Learning: WIL) KPRU UNIVERSITY

เผยแพร่เมื่อ 04-07-2018 ผู้ชม 447

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการ (Work Integrated Learning: WIL) KPRU UNIVERSITY


โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ด้านการเรียนการสอนและการจัดการความรู้โดยการจัดการเรียนการสอนแบบ (Work Integrated Learning:wil)

เผยแพร่เมื่อ 19-06-2018 ผู้ชม 623

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ด้านการเรียนการสอนและการจัดการความรู้โดยการจัดการเรียนการสอนแบบ (Work Integrated Learning:wil)