กิจรรมขบวนการ KPRU รณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร และถุงพลาสติก

เผยแพร่เมื่อ 12-09-2018 ผู้ชม 772

ในวันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น.

กิจรรมขบวนการ KPRU รณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร และถุงพลาสติก