ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วม การแข่งขันอ่านออกเสียงภาษาไทย

เผยแพร่เมื่อ 25-11-2019 ผู้ชม 1,082

วันพุธ  ที่ ๒๒  มกราคม ๒๕๖๓ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(ชั้น๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วม การแข่งขันอ่านออกเสียงภาษาไทย