คอลัมน์ที่ 3 : คณบดี

วารสารพิกุล

ฐานข้อมูลงานวิจัย

มคอ.online

Happyworkplace

แบนเนอร์คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ

แบนเนอร์สำนักวิทยบริการ

แบนเนอร์วิเทศสัมพันธ์

" มุ่งเน้นท้องถิ่น สานศิลป์วัฒนธรรม "

>>คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดอบรม และจัดสอบโทอิค (TOEIC) ฟรี!!!

ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 23-11-2017 ผู้เช้าชม 422

>>คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดอบรม และจัดสอบโทอิค (TOEIC) ฟรี!!!

>> เปิดสอบวัดมาตรฐาน ความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี สมัครและชำระเงิน บัดนี้ -วันสอบ เวลา 12.00 น.

เผยแพร่เมื่อ 18-11-2017 ผู้เช้าชม 574

>> เปิดสอบวัดมาตรฐาน ความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

>> วันสุดท้ายของการเพิ่ม-ถอนรายวิชา

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560  ชำระเงินที่ธนาคาร/เค้าน์เตอร์เซอร์วิส 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 
 

เผยแพร่เมื่อ 18-11-2017 ผู้เช้าชม 237

>> วันสุดท้ายของการเพิ่ม-ถอนรายวิชา

>> ขอเชิญชวน...นักศึกษาทุกสาขาวิชา ร่วมกิจกรรม การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษภายใน

ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2560

เผยแพร่เมื่อ 15-11-2017 ผู้เช้าชม 198

>> ขอเชิญชวน...นักศึกษาทุกสาขาวิชา ร่วมกิจกรรม การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษภายใน

>> บัณฑิตสามารถตรวจสอบรายชื่อ การซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

ระหว่างวันที่ 6 - 8 พฤศจิกายน 2560

เผยแพร่เมื่อ 03-11-2017 ผู้เช้าชม 583

>> บัณฑิตสามารถตรวจสอบรายชื่อ การซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

มีต่อ


>> ขอเชิญบุคลากรส่งบทความ (Call for papers)

เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่ 7

เผยแพร่เมื่อ 12-04-2017 ผู้เช้าชม 2,580

>> ขอเชิญบุคลากรส่งบทความ (Call for papers)

>> ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการการบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

หัวข้อ "ยุทธศาสตร์การบริหารสู่วิถีการพัฒนาสังคมอย่างมีดุลยภาพและยั่งยืน"

เผยแพร่เมื่อ 12-04-2017 ผู้เช้าชม 2,587

>> ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการการบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560มีต่อ

บริการนักศึกษา

>>แบบประเมินสำหรับนักศึกษาและผู้ใช้บัณฑิต

icon news  ตรวจสอบผลการเรียน  icon news กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
icon news ตรวจสอบตารางเรียน/ตารางสอ icon news แบบฟอร์มคำร้อง
icon news ตรวจสอบประวัตินักศึกษา icon news ระบบลงทะเบียนออนไลน์
icon news ปฏิทินการศึกษา  icon news ประเมินการสอนออนไลน์
icon news คู่มือนักศึกษา icon news E-learning
icon news สอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์ icon news ThaiLIS
icon news แหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ icon news Video&CD-Rom
icon news E-mail สำหรับนักศึกษา icon news Speexx

 เอกสารแบบฟอร์มการออกฝึกประสบการณ์

เผยแพร่เมื่อ 12-12-2016 ผู้เช้าชม 2,597

บริการนักศึกษา

มีต่อ

>> เปิดสมัครสอบตำรวจ 2560 แล้ว!!! เปิดสอบนายสิบตำรวจ นายร้อยตำรวจ 790 อัตรา

เปิดสอบตำรวจ ประจำปี 2560 แล้ว!!! รับสมัครจากบุคคลภายนอก ชาย/หญิง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ จำนวน 790 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 22 กันยายน 2560

เผยแพร่เมื่อ 19-09-2017 ผู้เช้าชม 1,923

>> เปิดสมัครสอบตำรวจ 2560 แล้ว!!! เปิดสอบนายสิบตำรวจ นายร้อยตำรวจ 790 อัตรา

>> หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 10 อัตรา

ตำแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) 8 อัตรา
ตำแหน่ง จ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) 1 อัตรา

เผยแพร่เมื่อ 03-08-2017 ผู้เช้าชม 2,634

>> หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 10 อัตรา

>> รับสมัครนักศึกษาลงพื้นที่สำรวจความต้องการสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย ชุดละ 50 บาท (1 ชุด มี 2 แผ่น)

ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ "สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้"

เผยแพร่เมื่อ 06-07-2017 ผู้เช้าชม 2,709

>> รับสมัครนักศึกษาลงพื้นที่สำรวจความต้องการสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย ชุดละ 50 บาท (1 ชุด มี 2 แผ่น)

>> รับสมัครครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ประกาศรับสมัครครูผู้สอน

เผยแพร่เมื่อ 28-03-2017 ผู้เช้าชม 2,856

>> รับสมัครครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2560

>> กองทัพอากาศ รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี 2560

จำนวน 299 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตทางเดียวเท่านั้น

เผยแพร่เมื่อ 10-01-2017 ผู้เช้าชม 3,047

>> กองทัพอากาศ รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี 2560

มีต่อ