ประชุมโครงการส่งเสริมพัฒนาภาษาอังกฤษโรงเรียนในเขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ระหว่างตัวแทนจากบริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด

วันที่ 10 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมบุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.กำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 10 มกราคม 2565 77 Share


ประชุม คณาจารย์ (ปิดภาคเรียนที่ 1/2564)

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2564 324 Share


ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมประชุมปิดภาคเรียนที่ 1/2564

วันจันทร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30-12.00 น.

เผยแพร่เมื่อ 24 ตุลาคม 2564 175 Share

10 สาขาวิชา แนวทางการประกอบอาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แนวทางการประกอบอาชีพ

เผยแพร่เมื่อ 14 ตุลาคม 2564 278 Share

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ธ สถิตในดวงในตราบนิจนิรันดร์ ๑๓ ตุลาคม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 13 ตุลาคม 2564 193 Share

กิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day เนื่องในพิธี น้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ บริเวณพื้นที่โดยรอบประจําอาคารแต่ละอาคารและกิจกรรม 5 ส. ภายในห้องสํานักงานของหน่วยงาน

เผยแพร่เมื่อ 12 ตุลาคม 2564 209 Share


กิจกรรม ใครบอกเอ็งเก้า สโมจะเล่าให้สิบ ผ่านระบบออนไลน์ (Live สด) ทางเพจสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 29 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

เผยแพร่เมื่อ 29 กันยายน 2564 302 Share


กิจกรรมอบรมในหัวข้อ "นักศึกษารุ่นใหม่ ใส่ใจสุขภาพจิต ในภาวะCOVID-19" ผ่านระบบออนไลน์ (Live สด)

วันที่ 22 กันยายน 2564

เผยแพร่เมื่อ 22 กันยายน 2564 274 Share


ประชุมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 16 กันยายน 2564

เผยแพร่เมื่อ 16 กันยายน 2564 181 Share


มีต่อ

แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

เผยแพร่เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2564 69 Share

การจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565

เผยแพร่เมื่อ 10 สิงหาคม 2564 208 Share

ปฏิทินการเบิกจ่ายปี 2564

เผยแพร่เมื่อ 9 สิงหาคม 2564 86 Share

การใช้ MS TEAM เบื้องต้น สำหรับอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 19 มิถุนายน  2564

เผยแพร่เมื่อ 19 มิถุนายน 2564 377 Share

บริการคณาจารย์/เจ้าหน้าที่

icon  
ระบบ E-Personal
icon
ประเมินผลการปฎิบัติราชการE-PAR
icon
ระบบ Binary Document  
icon
ระบบกรอกผลการเรียนออนไลน์
icon
ระบบ E-Carlendar
icon
ตรวจสอบตารางผู้สอน
icon
ระบบ Che QA
icon
ตรวจสอบตารางเวรรักษาการณ์
icon
ระบบ MIS
icon
ตรวจสอบจดหมาย  พัสดุ และ EMS
icon
E-learning
icon
ระบบบัญชี 3 มิติ
icon
E-mail บุคลากร
icon
ข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ

 

เผยแพร่เมื่อ 15 มิถุนายน 2564 22,930 Share

การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระดับคณะ

KPRU PRESIDENTIAL RECRUITMENT

เผยแพร่เมื่อ 18 พฤษภาคม 2564 520 Share

เอกสารสรุปสาระสำคัญ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562

(ข้อบังคับดังกล่าวใช้บังคับกับหลักสูตรที่ปรับปรุงตามเกณฑ์เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ) ทุกหลักสูตรสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เป็นแนวทางการให้คำปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาได้

เผยแพร่เมื่อ 11 พฤษภาคม 2564 302 Share

คู่มือการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เผยแพร่เมื่อ 24 กรกฎาคม 2561 2,206 Share

มีต่อ

บริการนักศึกษา

- แบบสำรวจความพึงพอใจที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ประจำปี 2563


--------------------------------------------

icon news  ตรวจสอบผลการเรียน  icon news กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
icon news ตรวจสอบตารางเรียน/ตารางสอ icon news แบบฟอร์มคำร้อง
icon news ตรวจสอบประวัตินักศึกษา icon news ระบบลงทะเบียนออนไลน์
icon news ปฏิทินการศึกษา  icon news ประเมินการสอนออนไลน์
icon news คู่มือนักศึกษา icon news E-learning
icon news สอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์ icon news ThaiLIS
icon news แหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ icon news Video&CD-Rom
icon news E-mail สำหรับนักศึกษา icon news Speexx

--------------------------------------------

เผยแพร่เมื่อ 12 ธันวาคม 2559 23,182 Share

มีต่อ

โครงการสานเสวนาเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนิติรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่ 15 พฤษาคม 2562 ณ คณะนิติรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เผยแพร่เมื่อ 30 เมษายน 2562 0 19,760 Share

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (International Conference) ภายใต้หัวข้อ “Human Resources Management in Higher Education”

ในวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.15 น. ณ ห้องประชุม LA 107 -108 และ LA 106 ตึกคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เผยแพร่เมื่อ 8 ตุลาคม 2561 1,466 Share

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเขียนผลงานทางวิชาการสำหรับคณาจารย์

รุ่นที่ 4 ในระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000

เผยแพร่เมื่อ 17 พฤษภาคม 2561 0 22,148 Share

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

อบรมหลักสูตรการเขียนภาษา R

เผยแพร่เมื่อ 10 มีนาคม 2561 0 21,330 Share

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมทางสถิติ

จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย การวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุที่มีตัวแปรแฝง ด้วยโปรแกรม Mplu s,โปรแกรม SPSS for windows ขั้นพื้นฐาน และขั้นทดสอบสถิติ

เผยแพร่เมื่อ 6 มกราคม 2561 0 20,321 Share

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้าน MICE การท่องเที่ยวและการจัดการ ประจำปี 2561

ระหว่างวันที่ 23-26 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมวังใต้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

 

เผยแพร่เมื่อ 28 ธันวาคม 2560 0 20,258 Share

>> ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการการบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

หัวข้อ "ยุทธศาสตร์การบริหารสู่วิถีการพัฒนาสังคมอย่างมีดุลยภาพและยั่งยืน"

เผยแพร่เมื่อ 12 เมษายน 2560 0 14,024 Share

มีต่อ

ขอเชิญสัมมนา Internal forum on research integrity

ในวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านสื่อสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม webbex Event

เผยแพร่เมื่อ 19 สิงหาคม 2564 190 Share

ขอเชิญชวนส่งบทความและชอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 6

จัดขึ้นในวันที่ 5 พฤศจิกายน  2564 ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

เผยแพร่เมื่อ 18 สิงหาคม 2564 159 Share

แจ้งเลื่อนการประชุมขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาบุคลากรด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ

เผยแพร่เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2563 0 6,618 Share

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การตอบรับแบบสำรวจข้อมูลนักวิจัย

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การตอบรับแบบสำรวจข้อมูลนักวิจัย

เผยแพร่เมื่อ 26 พฤษภาคม 2563 0 11,944 Share

ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

เลขรหัสประจําวารสาร (ISSN) ๒๖๕๑-๒๐๗๖

เผยแพร่เมื่อ 14 มีนาคม 2562 0 19,813 Share

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14

วันเสาร์ที่ 27 และวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562

เผยแพร่เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2562 0 19,278 Share

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 - ประจําปี 2562

ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562  ณ โรงแรมสยามออเรียลทัล อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เผยแพร่เมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2562 0 19,652 Share

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กําหนดจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจําปี 2562

ระหว่างวันที่ 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2562

เผยแพร่เมื่อ 8 ตุลาคม 2561 0 13,377 Share

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติด้านการเชื่อมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ครั้งที่ 8

ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ระหว่าง วันที่ 20-22 มีนาคม พ.ศ. 2562

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมงานได้ที่ www.iiwap2019.com และhttps://www.facebook.com/iiwcongressap2019/

เผยแพร่เมื่อ 8 ตุลาคม 2561 0 12,077 Share

มีต่อ

ขอเชิญหน่วยงาน องค์การและบุคคลผู้สนใจ เสนอชื่อ เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก เพื่อรับโล่เกียรติคุณ ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่

ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 รวม 6 ประเภท  ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2561

เผยแพร่เมื่อ 17 เมษายน 2561 0 20,119 Share

โครงการทุนการศึกษา DUO/Wallonia-Brussels มีกำหนดเปิดรับสมัครทุน

เปิดรับสมัครทุน การศึกษาระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ถึง 20 เมษายน 2561

เผยแพร่เมื่อ 31 มีนาคม 2561 0 19,407 Share

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ มีกำหนดจัดโครงการ กบข. ฝึกอบรมอาชีพจังหวัดกำแพงเพชร

ในวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 31 มีนาคม 2561 0 19,648 Share

ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ประจำปี 2561

ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.

เผยแพร่เมื่อ 22 มีนาคม 2561 0 19,641 Share

ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุมหาดไทยชวนรู้ประจำเดือนมีนาคม 2561

ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12.05 - 12.25 น. เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานนโยบายและภารกิจของกระทรวงมหาดไทย

เผยแพร่เมื่อ 10 มีนาคม 2561 0 19,182 Share

สร้างแหล่งเรียนรู้จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาอ่านบทเรียนออนไลน์ประจำปี 2563

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ดำเนินโครงการสร้างแหล่งเรียนรู้จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาผ่านบทเรียนออนไลน์ประจำปี 2561

เผยแพร่เมื่อ 10 มีนาคม 2561 0 10,833 Share

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม สานรัก สานต่อชีวิต ช่วยกันบริจาคโลหิต วันวาเลนไทน์

วันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 9.30-12.00 น. ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้าโรบินสัน กำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2561 0 11,410 Share

ขอเชิญร่วมเสนอ โครงการพัฒนาวิชาการยาเสพติด

ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2560-31 มกราคม 2561

เผยแพร่เมื่อ 29 ธันวาคม 2560 0 11,703 Share

ขอเชิญร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี : ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิธีไทย ต้อนรับปีใหม่วิธีธรรม พุทธศักราช 2561

วันอาทิตย์ ที่ 31 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2561 เวลา 20.30 น. - 01.00 น. ณ ลานพระบรมธารตุ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 29 ธันวาคม 2560 0 11,944 Share

มีต่อ

กยศ.รับสมัครเจ้าหน้าที่โทรทวงหนี้ ปริญญาตรีทุกสาขา 61 อัตรา สมัครทางอีเมล์ บัดนี้-28 พ.ค. 62

เงินเดือน 15,000 บาท

เผยแพร่เมื่อ 27 พฤษภาคม 2562 0 19,321 Share

การทางพิเศษฯ (รัฐวิสาหกิจ) รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิป.ตรี เงินเดือน 17,830 บาท

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่ง “วิทยากร ระดับ 4” แผนกบริหารงานวิจัยและพัฒนา กองวิจัยและพัฒนา จำนวน 2 อัตรา

เผยแพร่เมื่อ 30 เมษายน 2562 0 19,365 Share

บริษัท ทรู คอร์ปเรชั่นจำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครพนักงานในเขตจังหวัดกำแพงเพชร

จำนวนหลายอัตรา

เผยแพร่เมื่อ 25 เมษายน 2561 0 19,588 Share

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าราชการทหารและจ้างเป็นพนักงานราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน - 9  พฤษภาคม 2561

เผยแพร่เมื่อ 9 เมษายน 2561 0 20,174 Share

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รัฐวิสาหกิจ) ประกาศรับสมัครพนักงาน (ไม่เอาภาค ก )

สมัครออนไลน์ตั้งแต่ วันที่ 23 - 30 เมษายน 2561

เผยแพร่เมื่อ 8 เมษายน 2561 0 19,539 Share

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 23 อัตรา

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 – 23 มีนาคม 2561

เผยแพร่เมื่อ 17 มีนาคม 2561 0 11,565 Share

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา

รับบสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม - 25 เมษายน 2561

เผยแพร่เมื่อ 16 มีนาคม 2561 0 11,078 Share

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 18 อัตรา

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม - 19 เมษายน 2561

เผยแพร่เมื่อ 15 มีนาคม 2561 0 12,263 Share

>> เปิดสมัครสอบตำรวจ 2560 แล้ว!!! เปิดสอบนายสิบตำรวจ นายร้อยตำรวจ 790 อัตรา

เปิดสอบตำรวจ ประจำปี 2560 แล้ว!!! รับสมัครจากบุคคลภายนอก ชาย/หญิง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ จำนวน 790 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 22 กันยายน 2560

เผยแพร่เมื่อ 19 กันยายน 2560 0 15,778 Share

มีต่อ

กิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565

วันพุธ ที่ 26 มกราคม 2565

เผยแพร่เมื่อ 26 มกราคม 2565 79 Share


ประชุมหารือเพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร กับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 19 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมบุนนาค

เผยแพร่เมื่อ 19 มกราคม 2565 80 Share


ประชุมวางแผนการจัดทำ mou ร่วมกันระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร กับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 10 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมบุนนาค ชั้น 1

เผยแพร่เมื่อ 10 มกราคม 2565 87 Share


ขอเชิญชวนนักศึกษา ส่งผลงานประกวดคลิปวิดีโอสั้น ในหัวข้อ "แนะนำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร”

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
- นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (ไม่จำกัดจำนวนสมาชิกในทีม) โดยต้องมีนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในทีม อย่างน้อยทีมละ 1 คน

เผยแพร่เมื่อ 2 ธันวาคม 2564 377 Share

โครงการการจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน เรื่อง เทคนิคเสริมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ วันอังคาร ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

วันอังคาร ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

เผยแพร่เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2564 321 Share


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนส่งเสริมสามภาษา

ระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 29 ตุลาคม 2564 2 299 Share


แนวทางการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564

ระหว่างวันที่ 20-29 ตุลาคม 2564

เผยแพร่เมื่อ 19 ตุลาคม 2564 145 Share

การประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ การจัดการเรียนการสอนในระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา credit bank ผ่านระบบออนไลน์ MS TEAM

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น.

เผยแพร่เมื่อ 18 ตุลาคม 2564 289 Share


เอกสารการทวนสอบผลสัมฤทธิ์

เผยแพร่เมื่อ 17 พฤษภาคม 2561 0 4,508 Share

มีต่อ

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกับเครือข่ายโรงเรียน ภายใต้การดำเนินงานโครงการ “ส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น”

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมพุทธชาด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 20 มกราคม 2565 134 Share


เอกสารโครงการ “ส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น”

1. การดำเนินโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ฯ

2. หนังสือเล่มเล็กโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีฯ

3. หลักสูตรโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีฯ

4. คู่มือการใช้งานระบบกิจกรรมออนไลน์โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี

5. รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

เผยแพร่เมื่อ 20 มกราคม 2565 47 Share

กิจกรรม อบรมติว GAT วิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษสู่ชุมชนและท้องถิ่น) ให้กับ ครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และประชาชนทั่วไป

วันเสาร์ที่ 8 ม.ค. 2565 เวลา 9.00-16.00 น.

เผยแพร่เมื่อ 8 มกราคม 2565 79 Share


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและแปรรูปผลิตภัณฑ์กระเป๋าลาหู่ สู่อัตลักษณ์ร่วมสมัย” ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as Marketplace

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ที่ศาลาประชาคมหมู่บ้านแม่พืช ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 29 ธันวาคม 2564 143 Share


โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

ร่วมกิจกรรม วันที่ 21-23 สิงหาคม 2564

เผยแพร่เมื่อ 23 สิงหาคม 2564 170 Share


โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โรงเรียนคณฑีพิทยาคม

ร่วมกิจกรรม วันที่ 21-23 สิงหาคม 2564

เผยแพร่เมื่อ 23 สิงหาคม 2564 157 Share


โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา

ร่วมกิจกรรม วันที่ 21-23 สิงหาคม 2564

 

เผยแพร่เมื่อ 23 สิงหาคม 2564 158 Share


โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โรงเรียนสักงามวิทยา

ร่วมกิจกรรม วันที่ 19-21 สิงหาคม 2564

เผยแพร่เมื่อ 23 สิงหาคม 2564 134 Share


โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม

ร่วมกิจกรรม วันที่ 20-22 สิงหาคม 2564

เผยแพร่เมื่อ 22 สิงหาคม 2564 166 Share


มีต่อ

ประชุม​เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกคณะกรรมการ​ประเมิน​ คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ​หลักสูตร​ และแจ้งกำหนดการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา​ 2564

วันที่ 10 มกราคม 2564 เวลา 15.00-15.30 น.

เผยแพร่เมื่อ 10 มกราคม 2565 101 Share


การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพการศึกษาตามเครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance)

วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2564

เผยแพร่เมื่อ 9 พฤศจิกายน 2564 170 Share


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) Microsoft Team

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 9 สิงหาคม 2564 345 Share


Link เข้าร่วมการประเมินคุณภาพการศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2563

ผ่านระบบ Microsoft Team

เผยแพร่เมื่อ 22 พฤษภาคม 2564 369 Share

แบบประเมินสำหรับอาจารย์

เผยแพร่เมื่อ 18 เมษายน 2564 0 694 Share

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 11 ธันวาคม 2561 0 1,652 Share

ปฏิทินการดำเนินงาน มคอ.3-มคอ.7

เผยแพร่เมื่อ 3 สิงหาคม 2561 0 1,542 Share

ดาวน์โหลดเอกสารด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 2 สิงหาคม 2561 0 2,167 Share