ศูนย์รวมวัฒนธรรมชนเผ่า

แหล่งศูนย์รวมวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวเขาทั้ง 6 เผ่า มีทั้ง ม้ง เย้า ลีซอ กะเหรี่ยง และลัวะ ที่ถูกรวมกันมาให้ได้ชื่นชมในที่เดียว และมีบ้านพักให้บริการนักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสบรรยากาศแบบชาวเขา ภายในศูนย์วัฒนธรรมชาวเขานอกจากมีบ้านพักแล้ว ยังมีพื้นที่สำหรับกางเต๊นและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ

เผยแพร่เมื่อ 30-06-2018 ผู้ชม 16

ศูนย์รวมวัฒนธรรมชนเผ่า


หัตกรรมเครื่องเงิน เผ่าเมี่ยน

ชาวเขาเผ่าเย้า หรือเมี้ยน ทำเครื่องเงินเพื่อประดับชุดผู้หญิงของเขาอยู่ที่บ้านเขาน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งนิยมสร้างบ้านบริเวณที่ลาดชันตามไหล่เขา ผู้หญิงชาวเย้า จะแต่งตัวด้วย เครื่องเงินที่งดงามมาก มีน้ำหนักหลายกิโลกรัม แต่ละชุดจะมีมูลค่าของเครื่องเงินนับแสนบาท

เผยแพร่เมื่อ 30-06-2018 ผู้ชม 12

หัตกรรมเครื่องเงิน เผ่าเมี่ยน


ผ้าปัก เผ่าเมี่ยน

ผ้าปักของชนเผ่าเมี่ยนมีเอกลักษณ์และวิธีปักที่ไม่เหมือนใครมีรูปแบบและวิธีการปักคล้ายการปักครอสติสแต่วิธีการปักลายจะเริ่มจากด้านหลังขึ้นมาข้างหน้า( ด้านที่แสดงลายผ้า ) ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของผ้าปักเมี่ยน

เผยแพร่เมื่อ 30-06-2018 ผู้ชม 12

ผ้าปัก เผ่าเมี่ยน


ทอผ้ากะเหรี่ยง

ผ้าทอกะเหรี่ยง จะทอด้วยกี่เอว ลวดลายดั้งเดิมจะมีสีสันที่สดใสมีทั้งการทอลายในตัวผืนผ้า และการปักผ้า ผ้าบางผืนจะมีการเย็บลูกเดือยเป็นลวดลายต่าง ๆ ปัจจุบันการให้สีสันลายผ้าจะมีการทอหรือปักสีอื่น ๆ เพิ่มขึ้นอาทิเช่น สีเขียว สีฟ้า สีเหลือง และสีชมพู ลวดลายที่ทอเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษและเป็นการทอมือแต่ละชิ้นจึงเป็นความภาคภูมิใจของผู้ทอส่งต่อผู้ใช้ด้วยความใส่ใจ

เผยแพร่เมื่อ 30-06-2018 ผู้ชม 10

ทอผ้ากะเหรี่ยง


มีต่อ

การแสดงทางวัฒนธรรม ๖ เผ่า

การแสดงทางวัฒนธรรมประเพณีและภาษาพูดของแต่ละเผ่า มีเอกลักษณ์ของตน ซึ่งแตกต่างกันทุกเผ่ายังคงนับถือผีที่สืบทอดมาจาก การที่ชาวไทยภูเขาอาศัยอยู่ร่วมกับคนไทยบนผืนแผ่นดินไทยได้ทั้งนี้จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายบ้านเมือง โดยมีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับคนไทย ขณะเดียวกันก็สามารถที่จะดำรงรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามในเผ่าของตนเองไว้ให้สืบสานเป็นมรดกตกทอดต่อไป

เผยแพร่เมื่อ 30-06-2018 ผู้ชม 10

การแสดงทางวัฒนธรรม ๖ เผ่า


มีต่อ

TAT

ARIT KPRU QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/khlonglanpattana/