ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาววรสินา บุญน้อย ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ ๒ ระดับภูมิภาค จากการประกวด อ่านฟังเสียง เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาคาร ๔ คณะศึกษาศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่

คลังรูปภาพ : ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาววรสินา บุญน้อย ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ ๒ ระดับภูมิภาค จากการประกวด อ่านฟังเสียง เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาคาร ๔ คณะศึกษาศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อง 22/07/2019 ผู้เข้าชม 158