>> ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวสมฤทัย เทียนชัย นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จากการประกวดอ่านทำนองเสนาะ ระดับอุดมศึกษา “ถวายชัย ทำนองไทย ทำนองชาติ”

>> ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวสมฤทัย เทียนชัย นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จากการประกวดอ่านทำนองเสนาะ ระดับอุดมศึกษา “ถวายชัย ทำนองไทย ทำนองชาติ”

เผยแพร่เมื่อ 30/08/2019 ผู้ชม 1,535

ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวสมฤทัย เทียนชัย นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3  จากการประกวดอ่านทำนองเสนาะ ระดับอุดมศึกษา “ถวายชัย ทำนองไทย ทำนองชาติ” รอบชิงชนะเลิศ

เมื่อวันศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ โรงละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีผู้เข้าแข่งขันทั้ง 10 คน แบ่งเป็นฝ่ายชาย 5 คน และฝ่ายหญิง 5 คน ต้องแข่งขันทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่ อ่านทำนอง ขับเสภา พากย์โขน และขับร้องเพลงไทย

ที่มา : https://www.facebook.com/2359288787653362/photos/a.2359725214276386/2384850571763850/?type=3

 

>> ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวสมฤทัย เทียนชัย นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จากการประกวดอ่านทำนองเสนาะ ระดับอุดมศึกษา “ถวายชัย ทำนองไทย ทำนองชาติ”