>> กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ จุดไฟพลังบวก เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน

>> กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ จุดไฟพลังบวก เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน

เผยแพร่เมื่อ 28/08/2019 ผู้ชม 526

          กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ จุดไฟพลังบวก เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

          วิทยากรโดยนางสาวกุลภัทร วัฒนศิริ และ อาจารย์ศรันย์ จงรักษ์

โดยมีนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วม

>> กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ จุดไฟพลังบวก เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน