>> เสวนาภาพยนตร์เรื่อง รวันดาความหวังไม่สูญสิ้น

>> เสวนาภาพยนตร์เรื่อง รวันดาความหวังไม่สูญสิ้น

เผยแพร่เมื่อ 27/08/2019 ผู้ชม 369

เสวนาภาพยนตร์เรื่อง รวันดาความหวังไม่สูญสิ้น ในวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 12.30 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมจำปา อาคารกองพัฒนานักศึกษา ( Student Activity Center ) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำพงเพชร จัดโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

>> เสวนาภาพยนตร์เรื่อง รวันดาความหวังไม่สูญสิ้น