>> กิจกรรมไหว้ครู เสริมมงคลชีวิต น้อมจิตวันทาครู รับน้องสู่เอกภาษาไทย

>> กิจกรรมไหว้ครู เสริมมงคลชีวิต น้อมจิตวันทาครู รับน้องสู่เอกภาษาไทย

เผยแพร่เมื่อ 23/08/2019 ผู้ชม 627

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562  โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู "เสริมมงคลชีวิต น้อมจิตวันทาครู รับน้องสู่เอกภาษาไทย"  ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย และนักศึกษาชาวต่างชาติ  ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เอกสารประกอบ

>> กิจกรรมไหว้ครู เสริมมงคลชีวิต น้อมจิตวันทาครู รับน้องสู่เอกภาษาไทย