>> ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาววรสินา บุญน้อย นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ ๒ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ ๒ ระดับภูมิภาค จากการประกวด อ่านฟังเสียง

>> ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาววรสินา บุญน้อย นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ ๒ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ ๒ ระดับภูมิภาค จากการประกวด อ่านฟังเสียง

เผยแพร่เมื่อ 22/07/2019 ผู้ชม 577

เมื่อวันที่  ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางสาววรสินา บุญน้อย นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ ๒ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ ๒ ระดับภูมิภาค
จากการประกวด อ่านฟังเสียง ในโครงการ “ธนชาตริเริ่ม …เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ ๔๘ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาคาร ๔ คณะศึกษาศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อเข้าแข่งขันอ่านฟังเสียง รอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ ชิงถ้วยพระราชทาน  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

>> ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาววรสินา บุญน้อย นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ ๒ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ ๒ ระดับภูมิภาค จากการประกวด อ่านฟังเสียง