>> กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ในโครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย

>> กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ในโครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย

เผยแพร่เมื่อ 31/07/2019 ผู้ชม 588

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562  โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ในโครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย ณ ห้องประชุมพุทธชาด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ซึ่ง ภายในงานประกอบด้วย
- ชมนิทรรศการวันภาษาไทยแห่งชาติ
- ชมการแสดงเพลงพื้นบ้าน (๑๐-๑๕ นาที)
- กิจกรรมประกวดนางในวรรณคดี (นำวัสดุใช้แล้วมาทำเป็นชุดการประกวดเพื่อการแปรใช้ใหม่)
- การแสดงละครนอกเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอน แต่งงานพระไวยพลายงาม
- กิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับวันภาษาไทย พร้อมแจกของรางวัล

>> กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ในโครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย