>> กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในโครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย

>> กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในโครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย

เผยแพร่เมื่อ 08/08/2018 ผู้ชม 746

เมื่อวันพุธ ที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมรัตนอาภา โปรแกรมวิชาภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในโครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย  โดยภายในงานมีกิจกรรมประกวดนางในวรรณดี โดยนำวัสดุที่ใช้แล้วมาทำเป็นชุดการประดวกเพื่อการแปรใช้ใหม่ การแสดงละครนอก เรื่อง ไกรทอง ตอน พ้อบน และมีกิจกรรมตอบคำถามชิงของรางวัลมากมาย ซึ่งได้รับเกียรติจากท่าน รศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมครั้งนี้

>> กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในโครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย