>> กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนฝึกงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ การเขียน resume และการสร้างแรงบันดาลใจ จุดไฟพลังบวก

>> กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนฝึกงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ การเขียน resume และการสร้างแรงบันดาลใจ จุดไฟพลังบวก

เผยแพร่เมื่อ 03/08/2018 ผู้ชม 801

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนฝึกงาน นักศึกษาชั้นปี ที่ 4 และกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ การเขียน resume โดย อาจารย์อาชัญญา ศรีวรรธนศิลป์ และกิจกรรม การสร้างแรงบันดาลใจ จุดไฟพลังบวก โดยนางสาวกุลภัทร วัฒนศิริ

>> กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนฝึกงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ การเขียน resume และการสร้างแรงบันดาลใจ จุดไฟพลังบวก