>> กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเรียนให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โปรแกรมวิชาภาษาไทย

>> กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเรียนให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โปรแกรมวิชาภาษาไทย

เผยแพร่เมื่อ 11/07/2018 ผู้ชม 248

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเรียนให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โปรแกรมวิชาภาษาไทย วันที่ 9-11 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารเก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(อาคาร3) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ฐานที่ 1 ฐานคุณธรรมจริยธรรม ห้อง 3105

ฐานที่ 2 ฐานวรรณกรรมวรรณคดี  ห้อง 3106

ฐานที่ 3 ฐานหลักภาษา  ห้อง 3107

>> กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเรียนให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โปรแกรมวิชาภาษาไทย