>> พิธีไหว้ครู โปรแกรมวิชาภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2561

>> พิธีไหว้ครู โปรแกรมวิชาภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่เมื่อ 12/07/2018 ผู้ชม 948

ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 – 12.00 น. โปรแกรมวิชาภาษาไทย จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561   ซึ่งกิจกรรมนี้นับเป็นวัฒนธรรมไทยขนบธรรมเนียมอันดีงาม และแสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครูผู้ประสาทวิชา  ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา (SAC) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

เอกสารประกอบ

>> พิธีไหว้ครู โปรแกรมวิชาภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2561