>> ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม วันภาษาไทย แห่งชาติ

>> ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม วันภาษาไทย แห่งชาติ

เผยแพร่เมื่อ 08/08/2017 ผู้ชม 1,206

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม วันภาษาไทย แห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันพุธ ที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 12.30 น. และขอเชิญร่วมชมการแสดงละครนอก เรื่องพระมหาชนก ในเวลา 13.00 -14.30 น. ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

>> ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม วันภาษาไทย แห่งชาติ