อาจารย์พนัส เพ็งเลิก

อาจารย์พนัส เพ็งเลิก

เผยแพร่เมื่อ 08/01/2017 ผู้ชม 648

อาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาไทย

ชื่อ-สกุล (ไทย) : อาจารย์พนัส     เพ็งเลิก
ชื่อ-สกุล (Eng) : Phanat  Phenglerk

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาภาษาไทย
เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาไทย

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมภาษาไทย อาคาร 3 ชั้น 2
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน :

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์พนัส     เพ็งเลิก