>>การประกวดสุนทรพจน์

>>การประกวดสุนทรพจน์

เผยแพร่เมื่อ 30/12/2016 ผู้ชม 281

โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ขอเชิญชวนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ในหัวข้อ “ธ สถิตในใจไทยนิรันดร์”
วันเสาร์ ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐
ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(ชั้น๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เอกสารประกอบ

เอกสารประกอบ

>>การประกวดสุนทรพจน์