คลังรูปภาพ โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

11/06/2020 : ผู้เข้าชม 31 : การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2562 โปรแกรมวิชาภาษาไทยวันที่ 11 มิถุนายน 2563

02/03/2020 : ผู้เข้าชม 61 : สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โปรแกรมวิชาภาษาไทย รหัสหมู่เรียน 5912201,5912202, 6012210 และ 6112210 วันที่ 2 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมพุทธชาด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

30/08/2019 : ผู้เข้าชม 125 : ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวสมฤทัย เทียนชัย นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จากการประกวดอ่านทำนองเสนาะ ระดับอุดมศึกษา “ถวายชัย ทำนองไทย ทำนองชาติ” เมื่อวันศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ โรงละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

28/08/2019 : ผู้เข้าชม 143 : กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ จุดไฟพลังบวก เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

27/08/2019 : ผู้เข้าชม 151 : เสวนาภาพยนตร์เรื่อง รวันดาความหวังไม่สูญสิ้น วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 12.30 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมจำปา อาคารกองพัฒนานักศึกษา ( Student Activity Center ) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำพงเพชร

22/08/2019 : ผู้เข้าชม 124 : กิจกรรมไหว้ครู เสริมมงคลชีวิต น้อมจิตวันทาครู รับน้องสู่เอกภาษาไทย วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

31/07/2019 : ผู้เข้าชม 106 : กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ในโครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมพุทธชาด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

22/07/2019 : ผู้เข้าชม 118 : ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาววรสินา บุญน้อย ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ ๒ ระดับภูมิภาค จากการประกวด อ่านฟังเสียง เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาคาร ๔ คณะศึกษาศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่

01/07/2019 : ผู้เข้าชม 132 : การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 โปรแกรมวิชาภาษาไทย วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมบุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

09/02/2019 : ผู้เข้าชม 222 : สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โปรแกรมวิชาภาษาไทย หมู่เรียน 5812201 และ 5812209 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมพุทธชาด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร