เสวนาภาพยนตร์เรื่อง รวันดาความหวังไม่สูญสิ้น วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 12.30 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมจำปา อาคารกองพัฒนานักศึกษา ( Student Activity Center ) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำพงเพชร

คลังรูปภาพ : เสวนาภาพยนตร์เรื่อง รวันดาความหวังไม่สูญสิ้น วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 12.30 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมจำปา อาคารกองพัฒนานักศึกษา ( Student Activity Center ) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำพงเพชร

เผยแพร่เมื่อง 27/08/2019 ผู้เข้าชม 86