>> การสัมมนา เรื่อง หนังสือราชการ

>> การสัมมนา เรื่อง หนังสือราชการ

เผยแพร่เมื่อ 15/09/2020 ผู้ชม 89

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

>> การสัมมนา เรื่อง หนังสือราชการ

>> การอบรมมารยาทในสังคม ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

>> การอบรมมารยาทในสังคม ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 09/09/2020 ผู้ชม 73

วันที่ 9 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

>> การอบรมมารยาทในสังคม ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

>> พิธีไหว้ครู ประนมมือวันทา น้อมบูชาพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2563 โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

>> พิธีไหว้ครู ประนมมือวันทา น้อมบูชาพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2563 โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 13/08/2020 ผู้ชม 352

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมพิกุล อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

>> พิธีไหว้ครู ประนมมือวันทา  น้อมบูชาพระคุณครู  ประจำปีการศึกษา 2563 โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

>> การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2562 โปรแกรมวิชาภาษาไทย
>> การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2562 โปรแกรมวิชาภาษาไทย

>> สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หมู่เรียน 5912201,5912202, 6012210 และ 6112210

>> สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หมู่เรียน 5912201,5912202, 6012210 และ 6112210

เผยแพร่เมื่อ 02/03/2020 ผู้ชม 414

วันที่ 2 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมพุทธชาด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

>> สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หมู่เรียน 5912201,5912202, 6012210 และ 6112210

>> ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวสมฤทัย เทียนชัย นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จากการประกวดอ่านทำนองเสนาะ ระดับอุดมศึกษา “ถวายชัย ทำนองไทย ทำนองชาติ”
>> ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวสมฤทัย เทียนชัย นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จากการประกวดอ่านทำนองเสนาะ ระดับอุดมศึกษา “ถวายชัย ทำนองไทย ทำนองชาติ”

>> โครงการอบรมสัมมนาความรู้ด้านกฎหมายสำหรับประชาชนทั่วไปและบุคลากรในท้องถิ่น “กิจกรรม LAW ONE DAY”

>> โครงการอบรมสัมมนาความรู้ด้านกฎหมายสำหรับประชาชนทั่วไปและบุคลากรในท้องถิ่น “กิจกรรม LAW ONE DAY”

เผยแพร่เมื่อ 28/08/2019 ผู้ชม 145

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

>> โครงการอบรมสัมมนาความรู้ด้านกฎหมายสำหรับประชาชนทั่วไปและบุคลากรในท้องถิ่น “กิจกรรม LAW ONE DAY”

>> กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ จุดไฟพลังบวก เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน

>> กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ จุดไฟพลังบวก เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน

เผยแพร่เมื่อ 28/08/2019 ผู้ชม 547

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

>> กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ จุดไฟพลังบวก เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน

>> เสวนาภาพยนตร์เรื่อง รวันดาความหวังไม่สูญสิ้น

>> เสวนาภาพยนตร์เรื่อง รวันดาความหวังไม่สูญสิ้น

เผยแพร่เมื่อ 27/08/2019 ผู้ชม 383

ในวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 12.30 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมจำปา อาคารกองพัฒนานักศึกษา ( Student Activity Center ) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำพงเพชร

>> เสวนาภาพยนตร์เรื่อง รวันดาความหวังไม่สูญสิ้น

>> กิจกรรมไหว้ครู เสริมมงคลชีวิต น้อมจิตวันทาครู รับน้องสู่เอกภาษาไทย

>> กิจกรรมไหว้ครู เสริมมงคลชีวิต น้อมจิตวันทาครู รับน้องสู่เอกภาษาไทย

เผยแพร่เมื่อ 23/08/2019 ผู้ชม 541

วันที่ 22 สิงหาคม 2562  ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

>> กิจกรรมไหว้ครู เสริมมงคลชีวิต น้อมจิตวันทาครู รับน้องสู่เอกภาษาไทย

>> กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ในโครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย

>> กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ในโครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย

เผยแพร่เมื่อ 31/07/2019 ผู้ชม 609

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมพุทธชาด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

>> กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ในโครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย

>> ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาววรสินา บุญน้อย นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ ๒ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ ๒ ระดับภูมิภาค จากการประกวด อ่านฟังเสียง
>> ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาววรสินา บุญน้อย นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ ๒ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ ๒ ระดับภูมิภาค จากการประกวด อ่านฟังเสียง

>> การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 โปรแกรมวิชาภาษาภาษาไทย

>> การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 โปรแกรมวิชาภาษาภาษาไทย

เผยแพร่เมื่อ 01/07/2019 ผู้ชม 282

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมบุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

>> การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 โปรแกรมวิชาภาษาภาษาไทย

>> สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หมู่เรียน 5812201 และ 5812209

>> สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หมู่เรียน 5812201 และ 5812209

เผยแพร่เมื่อ 09/02/2019 ผู้ชม 330

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมพุทธชาด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

>> สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หมู่เรียน 5812201 และ 5812209

>> กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในโครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย

>> กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในโครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย

เผยแพร่เมื่อ 08/08/2018 ผู้ชม 758

วันพุธ ที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมรัตนอาภา

>> กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในโครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย

>> กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนฝึกงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ การเขียน resume และการสร้างแรงบันดาลใจ จุดไฟพลังบวก

>> กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนฝึกงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ การเขียน resume และการสร้างแรงบันดาลใจ จุดไฟพลังบวก

เผยแพร่เมื่อ 03/08/2018 ผู้ชม 822

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมพุทธชาด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

>> กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนฝึกงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ การเขียน resume และการสร้างแรงบันดาลใจ จุดไฟพลังบวก

>> พิธีไหว้ครู โปรแกรมวิชาภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2561

>> พิธีไหว้ครู โปรแกรมวิชาภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่เมื่อ 12/07/2018 ผู้ชม 970

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 – 12.00 น.

>> พิธีไหว้ครู โปรแกรมวิชาภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2561

>> กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเรียนให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โปรแกรมวิชาภาษาไทย

>> กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเรียนให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โปรแกรมวิชาภาษาไทย

เผยแพร่เมื่อ 11/07/2018 ผู้ชม 255

วันที่ 9-11 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารเก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(อาคาร3) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

>> กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเรียนให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โปรแกรมวิชาภาษาไทย

>> การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพูดสุนทรพจน์

>> การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพูดสุนทรพจน์

เผยแพร่เมื่อ 22/12/2017 ผู้ชม 551

โครงการเผยแพร่ความรู้ภาษาไทยสู่ชุมชน เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาได้พัฒนาทักษะด้านการพูดสุนทรพจน์

>> การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพูดสุนทรพจน์

>> ขอเชิญชวนเข้าร่วม โครงการเผยแพร่ความรู้ภาษาไทยสู่ชุมชน

>> ขอเชิญชวนเข้าร่วม โครงการเผยแพร่ความรู้ภาษาไทยสู่ชุมชน

เผยแพร่เมื่อ 14/12/2017 ผู้ชม 324

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพูดสุนทรพจน์

>> ขอเชิญชวนเข้าร่วม โครงการเผยแพร่ความรู้ภาษาไทยสู่ชุมชน

>> ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม วันภาษาไทย แห่งชาติ

>> ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม วันภาษาไทย แห่งชาติ

เผยแพร่เมื่อ 08/08/2017 ผู้ชม 1,257

เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

>> ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม วันภาษาไทย แห่งชาติ

>> โปรแกรมวิชาภาษาไทย ร่วมกับชุมนุมภาษาและวัฒนธรรม

>> โปรแกรมวิชาภาษาไทย ร่วมกับชุมนุมภาษาและวัฒนธรรม

เผยแพร่เมื่อ 14/03/2017 ผู้ชม 805

ได้จัดค่ายกิจกรรมภาษาไทยบูรณาการ “เพื่อพัฒนาการคิด” ระหว่างวันที่ 20-31 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น.

>> โปรแกรมวิชาภาษาไทย ร่วมกับชุมนุมภาษาและวัฒนธรรม

>> เรื่องรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

>> เรื่องรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

เผยแพร่เมื่อ 25/01/2017 ผู้ชม 265

ขอเชิญชวนนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทยสมัครเข้าร่วมโครงการ ASEAN Ambassador 2017

>> เรื่องรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

>>การประกวดสุนทรพจน์

>>การประกวดสุนทรพจน์

เผยแพร่เมื่อ 30/12/2016 ผู้ชม 286

ขอเชิญชวนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ในหัวข้อ “ธ สถิตในใจไทยนิรันดร์”

>>การประกวดสุนทรพจน์

>>ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้เข้าสอบ TOEIC

>>ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้เข้าสอบ TOEIC

เผยแพร่เมื่อ 13/12/2016 ผู้ชม 230

ในวันที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 น.  ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

>>ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้เข้าสอบ TOEIC

>>ประกาศรับสมัครเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

>>ประกาศรับสมัครเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ 12/12/2016 ผู้ชม 433

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2559-15 มกราคม 2560  ณ ห้องสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ชั้น 2 เวลา 09.00-16.00 น.

>>ประกาศรับสมัครเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

>>สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัดแจ้งเงินปันผล-เฉลี่ยคืนสมาชิก ประจำปี 2559
>>สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัดแจ้งเงินปันผล-เฉลี่ยคืนสมาชิก ประจำปี 2559

>>สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ การเข้าพักอาคารที่พักบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
>>สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ การเข้าพักอาคารที่พักบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

>>กำหนดการสอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 ครั้งที่ 2
>>กำหนดการสอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 ครั้งที่ 2