" โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร "

ศิษย์เก่าโปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงาน ภาษาไทยสัมพันธ์ ปันน้ำใจให้น้อง ประจำปี 2567

วันที่ 7 เมษายน 2567 ณ ร้านอาหารลานชมปิง จ.กำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 07/04/2024 ผู้เช้าชม 60


โครงการค่ายกิจกรรมภาษาไทยบูรณาการ เพื่อพัฒนาการคิด ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.1-ม.3 ระหว่างวันที่ 25-29 มีนาคม 2567 ณ อาคาร 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ระหว่างวันที่ 25-29 มีนาคม 2567 ณ อาคาร 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 28/03/2024 ผู้เช้าชม 151


กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพและกิจกรรมด้วยรักและผูกพันสานสัมพันธ์ไทย-จีน

วันที่ 22 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 22/03/2024 ผู้เช้าชม 132


ทั้งหมด

ประธานโปรแกรมวิชาหลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอน


โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์/โทรสาร  055-798-087