" โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร "

>> ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม วันภาษาไทย แห่งชาติ

เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เผยแพร่เมื่อ 08/08/2017 ผู้เช้าชม 39


>> โปรแกรมวิชาภาษาไทย ร่วมกับชุมนุมภาษาและวัฒนธรรม

ได้จัดค่ายกิจกรรมภาษาไทยบูรณาการ “เพื่อพัฒนาการคิด” ระหว่างวันที่ 20-31 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น.

เผยแพร่เมื่อ 14/03/2017 ผู้เช้าชม 499


>> เรื่องรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

ขอเชิญชวนนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทยสมัครเข้าร่วมโครงการ ASEAN Ambassador 2017

เผยแพร่เมื่อ 25/01/2017 ผู้เช้าชม 90


ทั้งหมด

ประธานโปรแกรมวิชาหลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอน


โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์/โทรสาร  055-798-087