" โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร "

>> การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพูดสุนทรพจน์

โครงการเผยแพร่ความรู้ภาษาไทยสู่ชุมชน เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาได้พัฒนาทักษะด้านการพูดสุนทรพจน์

เผยแพร่เมื่อ 22/12/2017 ผู้เช้าชม 86


>> ขอเชิญชวนเข้าร่วม โครงการเผยแพร่ความรู้ภาษาไทยสู่ชุมชน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพูดสุนทรพจน์

เผยแพร่เมื่อ 14/12/2017 ผู้เช้าชม 30


>> ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม วันภาษาไทย แห่งชาติ

เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เผยแพร่เมื่อ 08/08/2017 ผู้เช้าชม 68


ทั้งหมด

ประธานโปรแกรมวิชาหลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอน


โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์/โทรสาร  055-798-087