" โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร "

>>ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ 8 คนสุดท้าย สำหรับการเข้าร่วมแข่งขันอ่านออกเสียงภาษาไทย ในวันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

เผยแพร่เมื่อ 15/02/2021 ผู้เช้าชม 38


>>ขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วม การประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย

ตั้งแต่บัดนี้-วันวันศุกร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เผยแพร่เมื่อ 21/12/2020 ผู้เช้าชม 558


>> อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน

วันที่ 30 กันยายน 2563 โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 30/09/2020 ผู้เช้าชม 168


ทั้งหมด

ประธานโปรแกรมวิชาหลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอน


โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์/โทรสาร  055-798-087