" โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร "

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเรียนให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 โปรแกรมวิชาภาษาไทย

 วันที่ 13 มิถุนายน 2567 ณ อาคาร 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 13/06/2024 ผู้เช้าชม 142


กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาและต้อนรับน้องใหม่โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 ณ อาคาร 3

เผยแพร่เมื่อ 10/06/2024 ผู้เช้าชม 127


ศิษย์เก่าโปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงาน ภาษาไทยสัมพันธ์ ปันน้ำใจให้น้อง ประจำปี 2567

วันที่ 7 เมษายน 2567 ณ ร้านอาหารลานชมปิง จ.กำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 07/04/2024 ผู้เช้าชม 125


ทั้งหมด

ประธานโปรแกรมวิชาหลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอน


โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์/โทรสาร  055-798-087