พิธีบายศรีสู่ขวัญและพิธีเทียน โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

พิธีบายศรีสู่ขวัญและพิธีเทียน โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 23/07/2022 ผู้ชม 64

  • วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • ได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญและพิธีเทียน ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • ทั้งนี้เพื่อเรียกขวัญและกำลังใจ ให้กับนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการพัฒนาสังคมทุกคน ด้วยบรรยาศที่อบอุ่น เสริมสร้างความสนิทสนมกันให้เป็นเหมือนครอบครัวของนักศึกษาใหม่

พิธีบายศรีสู่ขวัญและพิธีเทียน โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์