อาจารย์อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนและคณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดกำแพงเพชร

อาจารย์อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนและคณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 18/07/2022 ผู้ชม 55

  • วันจันทร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร นายนิกร ภากรนิพัทธ์ ประธานหอการค้าจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน
  • โดยมีอาจารย์อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนและคณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดกำแพงเพชร (CSR)ระดับจังหวัด
  • มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาการสนับสนุนกิจกรรมการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและการจัดหารถเข็นโยกให้ผู้ด้อยโอกาส ในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

อาจารย์อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนและคณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดกำแพงเพชร