สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4

สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4

เผยแพร่เมื่อ 09/03/2022 ผู้ชม 143

โปรแกรมการพัฒนาสังคมได้จัดสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4
ในวันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 (ผ่านช่องทางออนไลน์ Microsoft Teams)
โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่1-3เข้าร่วมรับฟัง รวมทั้งศิษย์เก่าและหน่วยงานที่นักศึกษาได้ไปฝึกงาน
ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนสรุปปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหา ที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4