>> โครงการอบรมการเขียนหนังสือราชการและระเบียบงานสารบรรณ ผ่านระบบออนไลน์ (MS TEAM)

>> โครงการอบรมการเขียนหนังสือราชการและระเบียบงานสารบรรณ ผ่านระบบออนไลน์ (MS TEAM)

เผยแพร่เมื่อ 15/09/2021 ผู้ชม 169

  • วันที่ 15 กันยายน 2564 โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  • ได้จัดโครงการอบรมการเขียนหนังสือราชการและระเบียบงานสารบรรณ ผ่านระบบออนไลน์ (MS TEAM)
  • วิทยากรโดย คุณอิสสราวัชร  เฟื่องอิ่ม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ความกระตือรือร้นในการหาความรู้เพิ่มเติมให้เป็นผู้เรียนที่มีคุณภาพเป็นผู้ใฝ่รู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learners) มีปัจจัยสำคัญในการสร้างผู้เรียนที่มีคุณภาพ

  • จัดโดย นักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม ชั้นปีที่ 4
  • ดำเนินรายการโดย นางสาวกนกวรร  สวรรค์หลง

>> โครงการอบรมการเขียนหนังสือราชการและระเบียบงานสารบรรณ ผ่านระบบออนไลน์ (MS TEAM)