>> โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เชิงปฏิบัติการ การติวสอบท้องถิ่น ในการสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 2564 จัดโดยโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม

>> โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เชิงปฏิบัติการ การติวสอบท้องถิ่น ในการสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 2564 จัดโดยโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม

เผยแพร่เมื่อ 23/01/2021 ผู้ชม 353

 • วันที่ 23 มกราคม 2564 ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 • โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม ได้จัด โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เชิงปฏิบัติการ การติวสอบท้องถิ่น ในการสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 2564 ให้กับศิษย์เก่าและนักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม

 • วิทยากร โดย
  • ดร.วิชุรา วินัยธรรม  ติววิชาภาษาอังกฤษ
  • ผศ.ดร.เลเกีย  เขียวดี ติววิชาสังคม
  • อาจารย์วิยุดา ทิพย์วิเศษ ติววิชาภาษาไทย
  • ดร.ชลธิศ  เสือนุ่ม ติววิชาคณิตศาสตร์


>> โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เชิงปฏิบัติการ การติวสอบท้องถิ่น ในการสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 2564 จัดโดยโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม