>> โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เชิงปฏิบัติการ การติวสอบท้องถิ่น ในการสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 2564

>> โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เชิงปฏิบัติการ การติวสอบท้องถิ่น ในการสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 2564

เผยแพร่เมื่อ 20/01/2021 ผู้ชม 536

สำหรับศิษย์เก่าและนักศึกษา โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม

วันที่อบรม   :  วันเสาร์ ที่ 23 มกราคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น.

สถานที่อบรม : ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เอกสารประกอบการอบรม

>> โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เชิงปฏิบัติการ การติวสอบท้องถิ่น ในการสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 2564