>> โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์เชิงปฏิบัติการด้วยการติวภาค ก (กพ) ในการสอบบรรจุราชการ ให้แก่นักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม

>> โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์เชิงปฏิบัติการด้วยการติวภาค ก (กพ) ในการสอบบรรจุราชการ ให้แก่นักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม

เผยแพร่เมื่อ 05/08/2020 ผู้ชม 281

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม จัดโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์เชิงปฏิบัติการด้วยการติวภาค ก (กพ) ในการสอบบรรจุราชการ ให้แก่นักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม

  • โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชิน รอดกำเหนิด (คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์เชิงปฏิบัติการด้วยการติวภาค ก (กพ) ในการสอบบรรจุราชการของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคมโดยมี อาจารย์อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม อาจารย์โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะครู นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม เข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน
  • การดำเนินโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้งคุณลักษณะที่พึงประสงค์เชิงปฏิบัติการด้วยการติวภาค ก (กพ.)ในการสอบบรรจุราชการของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม และเพื่อพลักดันให้นักศึกษาในโปรแกมวิชาการพัฒนาสังคมสามารถสอบบรรจุราชการได้
  • โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรให้ความรู้ใน 4 วิชา ดังนี้ ดร. ชลธิศ เสือนุ่ม (วิชาคณิตศาสตร์), อาจารย์อนุพงค์ รุ่งน้อย (วิชากฎหมาย), อาจารย์สุทธีรา คำบุญเรือง (วิชาภาษาไทย) และ ดร. วิชุรา วินัยธรรม (วิชาภาษาอังกฤษ)

 

 

>> โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์เชิงปฏิบัติการด้วยการติวภาค ก (กพ) ในการสอบบรรจุราชการ ให้แก่นักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม