>>นักศึกษาการพัฒนาสังคมเข้าร่วมงานประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ 19 ในธีม "นวัตกรรมการพัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน" ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

>>นักศึกษาการพัฒนาสังคมเข้าร่วมงานประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ 19 ในธีม "นวัตกรรมการพัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน" ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ 30/01/2020 ผู้ชม 924

เมื่อวันที่ 27-30 มกราคม พ.ศ. 2563 โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมงานประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ 19 ในธีม "นวัตกรรมการพัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน" ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง โดยเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้

1. แข่งขัน "การใช้เครื่องมือสื่อสารความคิด" ได้รับประกาศนียบัตรระดับ "ดี"
2. นำเสนอบทความวิจัยระดับปริญญาตรีแบบบรรยาย (Oral presentation) จำนวน 2 บทความ
3. นำเสนอบทความวิจัยระดับปริญญาตรีแบบโปสเตอร์ (Poster presentation) จำนวน 12 บทความ

นอกจากนี้ นักศึกษายังได้มีโอกาสเข้าร่วมฟังเสวนาในหลากหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมในงานพัฒนาชุมชนและสังคม และเข้าร่วมกิจกรรมสัมพันธ์กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่เป็นเครือข่ายทั้ง 39 มหาวิทยาลัย 7 องค์กร ทั่วประเทศไทย

งานนี้ต้องขอขอบคุณผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณฯ คณาจารย์โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคมทุกท่านที่ช่วยผลักดันบทความ คุณจิรพงษ์ เทียนแขกที่ช่วยออกแบบและจัดการเรื่องโปสเตอร์ทั้งหมด รวมถึง จนท.คณะฯ ที่ช่วยสนับสนุนเรื่องเอกสารและการเงิน

#พบกันใหม่ปีหน้าที่มหาวิทยาลัยทักษิณในงาน CSD สัมพันธ์ครั้งที่ 20

>>นักศึกษาการพัฒนาสังคมเข้าร่วมงานประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ 19 ในธีม