>> นักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคมได้เดินทางไปนำเสนอผลการดำเนินโครงการค่ายเรียนรู้วิถีม้งป่าคา ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

>> นักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคมได้เดินทางไปนำเสนอผลการดำเนินโครงการค่ายเรียนรู้วิถีม้งป่าคา ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 14/09/2019 ผู้ชม 511

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 นักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคมได้เดินทางไปนำเสนอผลการดำเนินโครงการค่ายเรียนรู้วิถีม้งป่าคา ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็น 1 ใน 13 โครงการ (คัดเลือกจาก 78 โครงการทั่วประเทศ) ให้รับทุนสนับสนุนกิจกรรมจากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) โดยมีนายกนกศักดิ์ ทับทอง เป็นหัวหน้าโครงการ และอาจารย์ภูริณัฐร์ โชติวรรณ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ

ขอขอบคุณทางศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ที่สร้างโอกาสให้ นักศึกษาได้เรียนรู้ทั้งกระบวนการทำงาน ลงพื้นที่เรียนรู้ของจริง และเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบในงาน ที่สำคัญทำให้เกิดพื้นที่ในการพูดถึงความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ในจังหวัดกำแพงเพชรที่สถาบันการศึกษาอย่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรด้วย

ซึ่งการเดินทางไปนำเสนอผลการดำเนินโครงการฯ ในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

>> นักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคมได้เดินทางไปนำเสนอผลการดำเนินโครงการค่ายเรียนรู้วิถีม้งป่าคา ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร