>> โครงการอบรมวิทยากรกระบวนการในชุมชน

>> โครงการอบรมวิทยากรกระบวนการในชุมชน

เผยแพร่เมื่อ 28/01/2019 ผู้ชม 786

วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม ได้จัดโครงการอบรมวิทยากรกระบวนการในชุมชน ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วิทยากรโดย ดร.สุดารัตน์ รอดบุญส่ง ผู้ช่วยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

>> โครงการอบรมวิทยากรกระบวนการในชุมชน