>> โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม ได้เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 5 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์สู่การพัฒนาประเทศไทย 4.0

>> โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม ได้เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 5 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์สู่การพัฒนาประเทศไทย 4.0

เผยแพร่เมื่อ 21/12/2018 ผู้ชม 534

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม ได้เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 5 “งานวิจัยและงานสร้างสรรค์สู่การพัฒนาประเทศไทย 4.0” ที่ห้องประชุมครุร่มสัก 2 อาคารคณะครุศาสตร์  โดยมีผลงานนำเสนอทั้งหมด10 ชิ้น ควบคุมงานโดยอาจารย์โปรแกรมการพัฒนาสังคม

#จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

>> โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม ได้เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 5 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์สู่การพัฒนาประเทศไทย 4.0