>> โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ InfoGraphic เพื่อใช้ในงานพัฒนาสังคม

>> โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ InfoGraphic เพื่อใช้ในงานพัฒนาสังคม

เผยแพร่เมื่อ 17/12/2018 ผู้ชม 527

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ InfoGraphic เพื่อใช้ในงานพัฒนาสังคม ณ ห้องคอมพิวเตอร์1 ชั้น3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์จิรพงศ์  ยืนยง อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

>> โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ InfoGraphic เพื่อใช้ในงานพัฒนาสังคม