>> งานสัมมนาวิชาการด้านการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 3

>> งานสัมมนาวิชาการด้านการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 3

เผยแพร่เมื่อ 24/10/2018 ผู้ชม 911

วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม ได้จัดงานสัมมนาวิชาการด้านการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

  • ภาคเช้าเป็นการเสวนาในหัวข้อ "แผนพัฒนาจังหวัดกับการสร้างความอยู่ดีมีสุขของประชาชน"
  • ภาคบ่ายเป็นการนำเสนองานวิจัยของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคมชั้นปีที่ 3 และ 4 ปีนี้มีทั้งสิ้นถึง 30 เรื่อง โดยแบ่งเป็น 7 ธีม 7 ห้องด้วยกัน
  • ซึ่งได้รับเกียรติจากคณาจารย์และนักศึกษาจาก สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม มาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์งาน และพานักศึกษาราว 30 คน เข้ามาร่วมดูงานในครั้งนี้ด้วย

>> งานสัมมนาวิชาการด้านการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 3