>> ประชุมเขิงปฏิบัติการ เครือข่ายประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพ เขตภาคเหนือ

>> ประชุมเขิงปฏิบัติการ เครือข่ายประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพ เขตภาคเหนือ

เผยแพร่เมื่อ 21/10/2018 ผู้ชม 798

เมื่อวันที่ 19-21 ตุลาคม 2561 โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม ร่วมกับ. สสส /. มอ. /. มน. จัดประชุมเขิงปฏิบัติการ เครือข่ายประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพ เขตภาคเหนือ มีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ / สาธารณสุข /วิทยาลัยพยาบาล/ มูลนิธิ  จำนวน 35 ท่าน ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราชภัฏกำแพงเพชร
งานนี้ ให้นศ.โปรแกรมพัฒนาสังคมที่สนใจเข้ามาร่วมเรียนรู้ และหารายได้พิเศษให้ นศ. ที่สนใจ มาช่วยงานครั้งนี้

>> ประชุมเขิงปฏิบัติการ เครือข่ายประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพ เขตภาคเหนือ